Máte nové sluchadlo?

Zde najdete pár dobrých tipů jak nakládat s novým sluchadlem
Poradenství
 • Chvíli potrvá, než si na sluchadla zvyknete. Většině lidí pomáhá začínat po kratších časových úsecích – klidně i jen 15 minut – a postupně prodlužovat dobu nošení. Na začátku je to podobné jako přivykání na kontaktní čočky. Foniatr vám navrhne přivykací kalendář, přizpůsobený pro nového uživatele.
 • Mnoho problémů může být odstraněno stejně lehce, jako jejich popsání a vysvětlení vašemu foniatrovi. Ten pak provede cílené jemné doladění. Pokud je nutná oprava, vyžadující zaslání sluchadla do servisu, ve většině případů je budete mít zpět v ruce (a v uchu) do tří dnů. Při osobní návštěvě servisu je samozřejmostí provedení opravy na počkání.
 • Nabízíme širokou paletu typů a modelů sluchadel, takže najít sluchadlo které vám bude vyhovovat je jen otázka času, který věnujete správnému výběru při konzultaci s vaším foniatrem.
 • Noste Vaše nové sluchadlo zpočátku pouze několik hodin denně a v klidném prostředí, aby si Vaše ucho opět pomalu zvyklo na nové zvuky. I Vaše sluchové centrum se tak nejrychleji naučí rozlišovat mezi užitečným a neužitečným signálem.
 • Pomalu a opatrně stupňujte akustické zatížení.
 • První rozhovory veďte nejdříve s jednou osobou. Naučte se vnímat hlas opět v normální hlasitosti. Snažte se nacvičovat rozlišení zvuků, které hned nepoznáte.
 • Učte se se sluchadlem telefonovat. Přidržujte telefonní sluchátko přímo u mikrofonu sluchadla z zvykejte si na nové zvuky. Moderní sluchadla s MIP manažerem umožňují i telefonování s mobilními či bezdrátovými telefony. Pokud bez MIP manažeru dochází k pískání, zvětšte jednoduše vzdálenost telefonu od sluchadla.
 • Naučte se s Vaším sluchadlem opět poslouchat televizi a rádio. Neočekávejte ale, že budete všemu ihned dokonale rozumět. Vzhledem k velkému kolísání mezi hlasitostí hudby a mluveného slova ani normálně slyšící nerozumí vždy vše dobře.
 • Pokud se chcete zúčastnit nějaké diskuse, sedněte si blízko k přednášejícímu nebo reproduktoru. Pokud je to možné, udržujte zrakový kontakt s přednášejícím, neboť Vaše oči Vám pomohou k lepší srozumitelnosti.
 • Nenoste sluchadlo v noci. Pokud máte strach, že neuslyšíte budík, zeptejte se odborného lékaře, ten Vám poradí, jaké jsou pro tuto situaci kompenzační pomůcky od pojišťovny.
 • Mějte v zásobě vždy několik baterií.