Typy a příčiny

Nejste sami: odhaduje se, že až 10% světové populace má sluchovou ztrátu

Tři typy sluchové ztráty

Každému se sluch začne dříve či později zhoršovat. Je to zcela přirozené. Obecně mluvíme o třech typech sluchové ztráty:
 • Neurosenzorická sluchová ztráta
 • Převodní sluchová ztráta
 • Retrokochleární sluchová ztráta
Neurosenzorická sluchová ztráta - možné příčiny:

Poškození suchových buněk způsobené:
 • Věkem
 • Dědičností
 • Zvýšeným intrakochleárním tlakem
 • Vystavením hluku
 • Léky
Převodní sluchová ztráta - možné příčiny:

 • Chybějící zvukovod
 • Perforovaný ušní bubínek
 • Tekutina ve středním uchu
 • Zánět
 • Omezená hybnost středoušních kůstek
 • Přerušený řetězec kůstek
Retrokochleární sluchová ztráta - možné příčiny:
 • Tumory
 • Cévní mozková příhoda
 • Zlomenina